Tečaj prve pomoči

Tečaj prve pomoči

SESTAVA TEČAJA

Izpit iz prve pomoči se kot del izpita za voznike motornih vozil, opravi pri pristojni organizaciji Rdečega križa, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči. V sodelovanju z območno enoto Rdeči križ Vrhnika organiziramo tudi tečaj prve pomoči v naši poslovalnici. Naslednji tečaj bo, ko bo prijavljenih dovolj kandidatov. Na podlagi oddanih prijav boste obveščeni po telefonu oziroma po elektronski pošti.

Oprostitev opravljanja tečaja prve pomoči lahko zahtevajo:

  • kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo),
  • zdravniki in zobozdravniki.

PRIJAVA NA TEČAJ

TEČAJ PRVE POMOČI

NASLEDNJI TERMIN

9. in 10. 4. ob 17h, izpit 12. 4. ob 17h!

INFORMACIJE

Podatke za plačilo vam posredujemo po rezervaciji!

Tečaj bo potekal v naši poslovalnici. Tečaj izvajamo v sodelovanju z območno enoto Rdeči križ Vrhnika.