Osebno vozilo B kategorije

Osebno vozilo B kategorije

Za pridobitev vozniškega dovoljenja B kategorije potrebujete:

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Zdravniško spričevalo potrjuje, da je kandidat telesno in duševno sposoben za vožnjo motornih vozil. Pregled se opravi v ambulanti medicine dela prometa in športa. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen ob omejitvah, ki jih določi zdravnik.

Tečaj in izpit iz CPP

Tečaj CPP obsega zakonsko določenih 16 ur in dodatnih 8 ur. Poteka v sodobno opremljeni učilnici na sedežu naše šole vožnje v Sinji gorici v popoldanskem času. Na tečaj CPP se lahko prijavite z osebnim obiskom v naši poslovalnici, preko telefona ali spletne prijavnice! Nudimo izposojo knjige “Dober voznik bom”. Veljavnost uspešno opravljenega izpita iz teorije je tri leta.
Brezplačno lahko dostopate tudi do izpitnih vprašanj preko spletne strani UČENJE NA SPLETU.

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči, se za potrebe vozniškega izpita za voznike motornih vozil opravi pri pristojni organizaciji Rdečega križa. V sodelovanju z območno enoto Rdeči križ Vrhnika organiziramo tečaj prve pomoči tudi v naši šoli vožnje. Tečaji se odvijajo približno enkrat mesečno, odvisno od povpraševanja.
Oprostitev opravljanja tečaja prve pomoči lahko zahtevajo:

  • kandidati s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo),
  • zdravniki in zobozdravniki.

Teoretični del izpita pred komisijo izpitnega centra

Za teorijo mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
  • tečaj CPP v šoli vožnje (evidenčni karton vožnje)
  • veljavno zdravniško spričevalo
  • opravljen tečaj prve pomoči
  • veljaven osebni dokument
  • predpisana starost je 16 let
  • prijava se opravi na Upravni enoti, proste termine lahko preverite na E-UPRAVA

Praktično usposabljanje (vožnja z vozilom)

Z vožnjo lahko kandidat prične, ko opravi teoretičen izpit pred komisijo na Agenciji za varnost v prometu. Pri vožnji je potrebno opraviti predpisan program vožnje, minimalno 20 učnih ur do prijave na izpit. V naši avtošoli opravljamo izpite na izpitnih centrih v Ljubljani in Postojni. Cena izpitne vožnje je 37,50 €.Ta strošek se poravna ob prijavi na izpitno vožnjo na Upravni enoti.
Tudi če ste tečaj CPP opravili v drugi avtošoli, lahko z vožnjo nadaljujete pri nas.

Voznik začetnik

Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2, A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Vozniško dovoljenje se izda upravičencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. V tem obdobju se mora mladi voznik obvezno udeležiti delavnice Varna vožnja, to je pogoj, da lahko podaljša vozniško dovoljenje. Sicer pa voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu alkohola v organizmu, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času treh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu.

Novo na naši spletni strani – kupi ure vožnje preko spleta!