AM – ura vožnje

Pred nakupom ur se dogovorite za rezervacijo termina. Nakup ur ne zagotavlja prostega termina za ure vožnje.

Kandidat lahko prične s praktičnim delom izpita, ko uspešno opravi preizkus znanja CPP pred izpitno komisijo. Vožnja obsega predpisan program vaj, ki se lahko izvede z minimalno 7 ur vožnje. Praktično usposabljanje za moped kategorijo se opravlja na Vrhniki. Izpitna vožnja se lahko opravi, ko kandidat dopolni 15 let.

39,00 

Ostala ponudba